Solucions de xarxa

Al Kamel Systems ofereix un servei global als seus clients. En l'actualitat, estar connectat és imprescindible; per aquest motiu ofereix una solució de xarxa en l'esdeveniment, la qual moltes vegades és inexistent o insuficient.

L'objectiu és donar connectivitat a l’organització, als participants o a qui ho requereixi i poder accedir a tota la informació de l'esdeveniment amb rapidesa i seguretat, evitant que hi tinguin accés persones no autoritzades o que els usuaris en facin un mal ús. A aquest efecte s'utilitza l'última tecnologia en xarxes i es combinen diferents modalitats segons les necessitats, amb Wi-Fi, cable o fibra òptica.